Iedereen heeft een specialiteit

Wat is Social Return?

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het is een afspraak om binnen een aanbesteding mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Het is de specialiteit van GreenFox.

Is GreenFox Analytics Social Return?

De werkzaamheden van GreenFox vallen onder social return. We hebben zelfs een speciale afdeling die niets anders doet dan Social Return invullen voor derden, GreenFox Social Return. Werkzaamheden worden, onder minimale begeleiding, geheel uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Return verplichting?

Social Return is vaak een kans om werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten. Wij voeren voor diverse opdrachtgevers, zoals Eneco, Strukton, GreenChoice, Heijmans, Dura Vermeer hun social return verplichting in. Door de werkzaamheden in goed overleg te selecteren kunnen ze veelal voor dezelfde prijs of lager worden ingevuld. Wij kunnen uw complete Social Return verplichting overnemen. Werving en selectie, loonkosten, administratieve taken, begeleiding en monitoring van mensen.
Zo heeft u alleen de voordelen van Social Return! Interesse?

Neem gerust contact met ons op.

Wat anderen zeggen over Social Return?

Voordelen Social Return

Social Return is een mogelijkheid om opnieuw naar uw huidige werkzaamheden te kijken. Bijvoorbeeld door middel van het opsplitsen van functies, jobcarving, kunnen er nieuwe banen ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit biedt kansen om werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten in te richten.

GreenFox Analytics kan de voordelen van Social Return eenvoudig in kaart brengen. Onze ervaring is dat er diverse werkzaamheden geschikt zijn waar onze medewerkers zich in kunnen onderscheiden. Social Return begint vaak als een verplichting maar eindigt vaak als een methode om de werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten.

Meer weten over de kansen die Social Return kan bieden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Waarom Social Return

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Met Social Return creëren we werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Social Return is er op gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit zijn personen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen.

Om aan uw social return verplichting te voldoen kunt u zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen om vervolgens passende werkzaamheden te vinden die de medewerkers, eventueel onder begeleiding, voor u kunnen uitvoeren.

U kunt er ook voor kiezen om uw social return verplichting uit te besteden. In overleg kunnen we werkzaamheden binnen de gegunde aanbesteding selecteren die passend zijn voor de invulling van social return. Dit zijn werkzaamheden die niet alleen door allround installateurs kunnen worden uitgevoerd maar ook uitstekend door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben diverse specialisten die uitstekend een deel van uw werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wij coördineren en begeleiden onze medewerkers in de werkzaamheden net als andere installatie- of bouwbedrijven.

GreenFox Analytics heeft voor diverse partijen de Social Return verplichting ingevuld t.w.: Strukton, Heijmans, Cofely, Eneco, etc. Social Return is maatwerk maar we kunnen geheel vrijblijvend voor u een inventarisatie van passende werkzaamheden maken. Door het slim in te richten kunnen wij de werkzaamheden veelal tegen een lagere prijs dan begroot aanbieden. Zo heeft iedereen de voordelen van social return.

Vragen over Social Return

Veel gestelde vragen over Social Return zijn:

Kan Social Return ook worden ‘uitbesteed’?

Ja, u kunt de Social Return verplichting (deels) uitbesteden. De medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt mogen bij een onderaannemer werkzaamheden voor u verrichten die betrekking hebben op de aanbesteding.

Is Social Return duurder door het inzetten extra personeel?

Social Return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Onze ervaring is dat Social Return voor een optimalisatie van de werkzaamheden zorgt. Hierdoor is Social Return vaak goedkoper dan de huidige manier van werken.

Voor welke aanbestedingen geldt Social Return?

Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het verplicht Social Return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

Welke doelgroepen vallen onder Sociale return?

Alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekend of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Is er door Social Return sprake van marktverdringing?

Nee. Wij zien Social Return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven/overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, bestuurders, wethouders, etc. Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Hierdoor zijn organisaties productiever maar worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld zonder dat er sprake is van verdringing maar eerder ter ondersteuning van uw huidige werkzaamheden.

Moeten er altijd mensen worden aangenomen?

Nee. Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom gebruiken voor Social Return. Toch is Social Return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Analytics werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de Social Return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren. Wij kunnen mensen voor u aannemen die vervolgens worden opgeleid en begeleid om bij u specifieke werkzaamheden uit te voeren. GreenFox Analytics is dan een onderaannemer net als vele andere. U rekent af op basis van het geleverde werk.

Meer weten over Social Return? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hulp nodig bij Social Return?

Om de voordelen van Social Return optimaal te benutten is het maatwerk. Zo hebben wij voor Greenchoice en Eneco een app ontwikkeld waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig meterstanden kunnen registreren. Deze werkwijze wordt voor 100% uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast was dankzij deze app, en de kwaliteit van onze specialisten, de prijs 30% lager dan begroot.

Hetzelfde geldt voor onze werkzaamheden voor enkele grote installateurs / aannemers zoals Strukton, Cofeley, Imtech en Heijmans waar wij specialisten leveren die verantwoordelijk zijn voor diverse (installatie) werkzaamheden. Door de werkzaamheden in goed overleg te selecteren kunnen wij vooraf garanderen dat ze goedkoper zijn dat begroot.

GreenFox Analytics neemt complete opdrachten aan. Wij nemen de complete Social Return verplichting van u over. Werving en selectie, loonkosten, administratieve taken, begeleiding en monitoring van mensen.

Zo heeft u alleen de voordelen van Social Return!

Hulp nodig? Wij helpen u graag!

Opgepast! Spookmeters
Opgepast! Spookmeters

Naar aanleiding van het interview bij BNR Duurzaam over de werkzaamheden van GreenFox Analytics heeft de Telegraaf twee artikelen geweid aan de spookmeters. Inmiddels heeft zelfs gemeenteraadslid Tobias Dander van D66 raadslagen gesteld. Bekijk het artikel: deel 1 en deel...

Lees verder


Gemeenten verliezen miljoenen euro’s door energieverbruik te schatten
Gemeenten verliezen miljoenen euro’s door energieverbruik te schatten

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft jarenlang een deel van hun energieverbruik geschat in plaats van precies gemeten. Dat blijkt uit een inventarisatie van licht- en energiebedrijf GreenFox. Dit beeld wordt bevestigd door energiebedrijf Eneco. Het schatten van de...

Lees verder


Van arbeidsbeperking naar 1 miljoen per jaar
Van arbeidsbeperking naar 1 miljoen per jaar

Nog geen jaar geleden werd Ronny bestempeld als iemand met een arbeidsbeperking. Noodgedwongen stond hij aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Dat terwijl Ronny juist dolgraag onderdeel wilde zijn van de werkende samenleving. Dankzij GreenFox, het bedrijf dat mensen met...

Lees verder


Samen sterk voor social return bij energielevering gemeente
Samen sterk voor social return bij energielevering gemeente

Dinsdag 14 oktober trapten de gemeente Rotterdam en het bedrijf GreenFox het plan af om de social return rond energielevering voor gemeentelijke gebouwen vorm te geven. Eind vorig jaar besteedde de gemeente de levering van elektriciteit en aardgas voor gemeentelijke gebouwen...

Lees verder


Rotterdams idee wint prijs Haagse vernieuwer 2015
Rotterdams idee wint prijs Haagse vernieuwer 2015

Het idee van de gemeente Rotterdam om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor de registratie van meterstanden op gemeentelijke locaties is bekroond tijdens de Big Improvement Day als Haagse Vernieuwer 2015. De prijs ging naar...

Lees verder


Weten wat Social Return voor u kan betekenen?

Vul uw e-mailadres of telefoonnummer in en wij bellen of mailen u terug

GreenFox Analytics

  • GreenFox Analytics B.V.
  • Saturnusstraat 47
  • 2516 AE Den Haag
  • T: 085 0160 500
  • E: info@green-fox.nl
  • KvK nr. 62596721

Contact

  • Website realisatie door JOFL